Aktivační klíče

 03 září, 2020

Aktivační klíče

V tomto průvodci Vám ukážeme, jakým způsobem použít aktivační klíč, který Vám přišel do e-mailové schránky.

Po uhrazení objednávky licence, pokladního balíčku nebo rozšíření bude vygenerován aktivační klíč, který Vám pošleme na e-mail. Tento klíč zadáte přímo do aplikace. Bude-li aktivační klíč platný, aktivuje se Vám ihned licence nebo její rozšíření.

V případě zakoupení pokladního balíčku můžete zadat aktivační klíč ihned po prvním spuštění zařízení. Pro aktivaci zakoupeného rozšíření zadáte aktivační klíč ve správě účtu v nastavení aplikace. V případě aktivace aplikace po nebo během zkušební doby zadáte klíč také ve správě účtu v nastavení.

 

Aktivace aplikace po prvním spuštění
Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k vytvoření nového účtu nebo k přihlášení. Nemá-li daný účet aktivovanou licenci, zobrazí se Vám obrazovka, kam můžete zadat aktivační klíč. Tento krok je možné ale přeskočit a zadat klíč později v nastavení.
Aktivace aplikace po zkušební době
V tomto případě můžete zadat zakoupený aktivační klíč v Nastavení – Správa účtu. Zde klikněte v kartě zkušební verze na Aktivovat. Otevře se vám obrazovka, kde zadejte aktivační klíč. Bude-li klíč platný, dojde k aktivaci licence.
Aktivace Gastro rozšíření
Trvalá licence
Zakoupený aktivační klíč můžete zadat v Nastavení – Správa účtu. Zde klikněte v kartě gastro na Aktivovat. Otevře se vám obrazovka, kde zadejte aktivační klíč. Bude-li klíč platný, dojde k odemčení Gastro rozšíření.
Předplatné
V Nastavení – Správa účtu klikněte v kartě gastro na Aktivovat. Potvrďte dialog a dojde automaticky k aktivování tohoto rozšíření ve Vašem účtu. Aktivací Gastro rozšíření se Vám zvýší měsíční předplatné o 150 Kč vč. DPH.
Aktivace licence Plus
Zakoupený aktivační klíč můžete zadat v Nastavení – Správa účtu. Zde klikněte v kartě plus na Aktivovat. Otevře se vám obrazovka, kde zadejte aktivační klíč. Bude-li klíč platný, dojde k odemčení Plus rozšíření. Toto rozšíření je možné aktivovat pouze v rámci trvalé licence.