Sleva na EET ve výši 5 000,- Kč

 31 ledna, 2020

Novela zákona o daních z příjmů zavedla pro fyzické osoby novou slevu na evidenci tržeb.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si mohou podle paragrafu § 35bc odečíst až 5000 Kč.

Kdy lze slevu uplatnit?

Pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o EET povinnost evidovat.

Jaké jsou podmínky?

Sleva se počítá jako částka ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Pokud po odečtení vašich dalších slev na dani (s výjimkou slevy na děti) je vaše daň nulová, už si nemáte co odečíst a tuto slevu uplatnit nemůžete.

Příklad

Poplatník je povinen evidovat tržby dle zákona o EET od 1.5.2020 a také tuto povinnost plní od května 2020.
Základ daně za rok 2020 z podnikání činí 200 000,- Kč.
15% dílčího základu daně činí 30 000,- Kč.
Základní sleva na poplatníka činí 24 840,- Kč.
Rozdíl částek 2. a 3. řádku činí 5 160,- Kč.
SLEVA na EET činí 5 000,- Kč
Výsledná daň činí 160,- Kč

Poplatník v tomto případě mohl uplatnit plnou výši slevy. Maximální výše slevy na evidenci tržeb bude využita při daňovém základu ze samostatné činnosti ve výši 198.900 Kč (zaokrouhleno na stovky korun).