Přehledy tržeb

 12 února, 2020

Video: Přehledy tržeb

Zobrazení přehledů

Otevřete hlavní menu aplikace a kliněte na Přehledy.
Obrazovka přehledů má dvě záložky – Účtenky a Produkty.
Přehledy můžete filtrovat podle typu platby – Hotovost nebo Karty.
Dále můžete zobrazit přehled za den, týden, měsíc nebo vlastní časové období.
Také můžete zobrazené přehledy vytisknout.

Účtenky

Na této záložce vidíte seznam účtenek ve zvoleném období a dle filtru.
Při tisku tohoto přehledu se zobrazí výběr tisku – Seznam účtenek nebo Pouze celková částka.
Vždy se tiskne sumarizace rozpisu DPH. Pokud zvolíte seznam, vytisknou se také jednotlivé účtenky (číslo a částka).

Produkty

Kliknutím na tuto záložku vidíte seznam prodaných položek ceníku ve zvoleném období a dle filtru.
Tento přehled si můžete také vytisknout. Hned tak získáte informace, co se Vám prodává nejvíce.